Zakres współpracy


Podmioty gospodarcze:

 • „Prawo żyje w świadomości obywateli. – Konstytucja nie jest własnością grupki prawników czy sędziów, ale należy do całego narodu.” - Anthony Kennedy

  „Prawo żyje w świadomości obywateli. – Konstytucja nie jest własnością grupki prawników czy sędziów, ale należy do całego narodu.” – Anthony Kennedy

  • kompleksowa obsługa prawna związana z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • kompleksowa analiza prawna podmiotu gospodarczego
  • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi i polubownymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami
  • doradztwo prawne
  • zakładanie, rejestracja, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych
  • przekształcanie, łączenie i podział spółek prawa handlowego
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu upadłościowym
  • sporządzanie, analiza i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innych aktów prawnych
  • reprezentacja Klienta w negocjacjach i rozmowach handlowych
  • zastępstwo procesowe
  • kompleksowa windykacja wierzytelności

 

Klienci indywidualni:

  • udzielanie porad i konsultacji, wydawanie opinii prawnych
  • sporządzanie pism, wniosków, opinii, apelacji
  • reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami na każdym etapie postępowania
  • windykacja należności.