Oferta indywidualna


Prawo cywilne

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  Kancelaria radcy prawnego - Joanna Adamczyk-Tykwińska

  „Prawa nie mają żadnych namiętności i uwieść się krzywo nie dadzą.” – Piotr Skarga

 • sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości
 • sprawy dotyczące współwłasności
 • dochodzenie odszkodowania i zadość uczynienia w przypadku błędów w sztuce lekarskiej
 • dochodzenie odszkodowania i zadość uczynienia w przypadku wypadku komunikacyjnego
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
 • sprawy konsumenckie
 • sprawy dotyczące darowizn

 

Prawo rodzinne:

 • sprawy rozwodowe i separacje
 • sprawy o alimenty
 • podział majątku małżonków
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • kontakty między rodzicami a dziećmi
 • sprawy o przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie
 • unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • opieka i kuratela

 

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • podział majątku spadkowego
 • zachowek
 • długi spadkowe
 • obalenie testamentu
 • badanie ważności testamentu

 

Prawo pracy:

 • reprezentowanie w sprawach pracowniczych
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • sprawy o mobbing